Van inspiratie tot implementatie

Wat jouw vraagstuk ook is, bij ons kun je terecht voor een compleet traject. We geven advies op maat en ontwikkelen inhoudelijke educatieve leeroplossingen.

Deskundig advies

Veel van onze adviseurs werken in het onderwijs. Zij weten wat er speelt en vooral wat er werkt. Ze staan klaar om met je mee te denken en jouw uitdagingen aan te pakken. We onderzoeken jouw vraagstuk en geven advies. Hierbij maken we een vertaalslag van jouw doelstelling naar wat het onderwijs nodig heeft. De vraag vanuit het onderwijs is ons uitgangspunt in de ontwikkeling van lesmateriaal.

Leeroplossingen met inhoud

Maak je een leeroplossing voor het onderwijs, dan wil je dat de inhoud staat als een huis. Onze ontwikkelaars zijn werkzaam in het onderwijs en daarom altijd op de hoogte van wat er speelt. Ze creëren lesbrieven, leerlijnen, educatieve spellen en video’s die gebaseerd zijn op erkende didactiek en getest op de doelgroep. Zo weet je zeker dat je materiaal goed in elkaar zit en heeft jouw leeroplossing écht een toegevoegde waarde.

Implementatie in het onderwijs

Bij het introduceren van een onderwijsoplossing is het belangrijk dat leerkrachten er ook echt mee aan de slag kunnen. WisMon zorgt niet alleen dat het lesmateriaal inhoudelijk aansluit bij het onderwijs en curriculum. We zorgen ook voor enthousiasme bij docenten en dat zij de materialen direct kunnen gebruiken in hun lessen. Zo belandt waardevolle kennis niet op de plank en verrijken we samen het onderwijs.

Naast implementatie helpen we je het onderwijs te bereiken met impactvolle crossmediale educatieve campagnes.

Ontwikkelt mét en voor het onderwijsveld

Gebaseerd op erkende didactiek en getest op de doelgroep

Sluit aan op het curriculum en leerdoelen

Welke leervormen zetten we in

Onze educatieve ontwikkelaars hebben een scala een mogelijkheden die we kunnen inzetten. Hierbij is het belangrijk dat de vorm goed aansluit bij het doel en bij de behoeftes van de doelgroep. Aan de hand van een grondige analyse wordt de vorm gedurende het traject bepaald.

E-learning

Infographic

Training

Toolkits

Educatieve video’s

Onderwijs programma

Educatieve spellen

Poster

Leerlijnen

Studie- en werkboeken

Microlearning

Lesbrieven

Hoe gaan we te werk

Intake en analyse

We beginnen met het goed in kaart brengen van jouw vraagstuk en wat je wilt bereiken. Dat doen we door een analyse te maken van de doelgroep en het curriculum, zodat we de leeroplossing hierop kunnen afstemmen.

Advies en planning

Op basis van de analyse geven we advies wat over voor jouw vraagstuk de beste oplossing is. Vervolgens stemmen we de samenwerking af en maken we een heldere planning zodat iedereen weet waar die aan toe is.

Ontwikkelen en testen

Dan is het tijd om op basis van het ontwerpvoorstel en een prototype de leeroplossing te ontwikkelen. Dit doen we stapsgewijs zodat tussentijds bijsturen mogelijk is. Daarna gaan we testen binnen het onderwijs. Zo zorgen we ervoor dat de leeroplossing goed is afgestemd op de doelgroep.

Implementatie in het onderwijs

Om ervoor te zorgen dat jouw leeroplossing op de juiste manier in de praktijk wordt gebruikt, ondersteunen wij ook bij de implementatie. Dit kan in de vorm van trainingen, een studiedag, een e-learning of met blended learning. Zo kunnen leerkrachten snel met jouw materiaal aan de slag.

Jouw doelgroep bereiken

Het onderwijs bereiken is een vak apart en daar willen we je graag mee helpen. Wij ondersteunen je een educatieve campagne, zowel inhoudelijk als praktisch. Hiervoor zetten we een cross-mediale mix in en werken we samen met scholen, vakverenigingen en uitgevers zodat we de doelgroep op een effectieve manier bereiken.

Bekijk eerdere projecten

Stadsschouwburg Utrecht

Een interactieve workshop, waarmee leerlingen in aanraking komen met de wereld van theatertechniek.

ToetsMij

Meer dan 150 toegankelijke oefentoetsen met gedetailleerde uitwerkingen.

PLASTEAM

Inspirerend lesprogramma om bewustwording te creëren rondom plastic.

StudyGo

Lesmateriaal dat perfect aansluit op de bekende wiskundemethodes.

Junior Wereld Campus

Een wereldoriëntatie methode waarin Onderzoekend en Ontwerpend Leren volledig is geïntegreerd.

Wij denken met je mee

Heb jij een educatief vraagstuk en wil je sparren hierover? Dat doen we graag! Neem contact op met Tim via tim@wismon.nl of 030-237 2100. Of stuur een bericht via het contactformulier.

De laatste updates