NEMO SALL

WisMon ontwikkelde een uitgebreid en gebruiksvriendelijk lespakket ontwikkeld om docenten en leerlingen te ondersteunen bij het toepassen van de 'Schools as living labs' methode. Daarna hebben we NEMO ondersteund bij het werven van pilotscholen.

In de wereld van wetenschap en technologie staat NEMO Science Museum bekend als dé expert. Het museum laat mensen op een interactieve en toegankelijke manier ervaren hoe wetenschap en technologie ons dagelijks leven beïnvloeden. Om deze reden is Nemo gaan samenwerken met onderwijspartner WisMon om te werken aan het project NEMO SALL. Dit onderwijsontwikkelproject biedt scholen de mogelijkheid om de “Schools as living labs” methode toe te passen in hun lessen. 

Het doel van het project is om het wetenschaps- en techniekonderwijs te verbeteren, zodat het relevanter, inclusiever en beter aansluit bij de wereld van de scholieren. Binnen dit project werken leerlingen samen met anderen uit hun buurt in ‘Living Labs’ om oplossingen te bedenken voor lokale problemen.  

De uitdaging van NEMO

De grootste uitdaging van NEMO was om de methode “Schools as living labs” toegankelijk te maken voor een breed scala aan leerlingen. Nemo wilden concreet lesmateriaal ontwikkelen voor de bovenbouw van het basisonderwijs, de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Om dit doel te realiseren, heeft NEMO de expertise van WisMon ingeschakeld om hen hierbij te ondersteunen. 

Waardevol lesmateriaal ontwikkelen 

Onze eerste stap was het ontwikkelen van themaloos materiaal dat flexibel kan worden gebruikt voor alle projecten binnen de “Schools as living labs” methode. Dit materiaal omvat praktische richtlijnen, werkvormen en inspirerende ideeën om de methode effectief toe te passen in de klas. Hierdoor kregen zowel leraren als leerlingen waardevol lesmateriaal in handen. 

Een interactieve en uitdagende leerervaring 

Daarna hebben we twee projecten uitgewerkt die perfect aansluiten bij de “Schools as living labs” aanpak: “Energy junkies” en “Voedselsystemen”. Deze projecten bieden leerlingen een interactieve en uitdagende leerervaring, waarbij ze op een speelse manier kennismaken met duurzame energie en voedselsystemen. We hebben voor deze projecten gedetailleerde beschrijvingen, lesplannen, experimenten en reflectieopdrachten ontwikkeld.  

Het eindresultaat

We hebben een uitgebreid en gebruiksvriendelijk lespakket ontwikkeld dat docenten en leerlingen ondersteunt bij de implementatie van de “Schools as living labs” methode. De lerarenhandleiding, presentaties en werkbladen bieden praktische ondersteuning voor docenten, en de twee uitgewerkte projecten kunnen direct in de klas gebruikt worden. Dankzij dit project kunnen scholen op een gestructureerde en inspirerende manier wetenschap en technologie integreren in hun lessen. 

Gerelateerde projecten

Stadsschouwburg Utrecht

Een interactieve workshop, waarmee leerlingen in aanraking komen met de wereld van theatertechniek.

Junior Wereld Campus

Een wereldoriëntatie methode waarin Onderzoekend en Ontwerpend Leren volledig is geïntegreerd.

De laatste updates