Herzien van de MBO rekenmethode van Kurve

Er is een lesmethode ontwikkelt die perfect aansluit bij de belevingswereld van de studenten voor de MBO-rekenmethode van Kurve en daarbij docenten ondersteund.

Kurve, voorheen bekend als Muiswerk, is een innovatieve uitgever van online lesmethodes voor rekenen en taal. Het bedrijf had als doel om een volledig vernieuwende en eigentijdse onderwijsmethode te ontwikkelen die perfect zou aansluiten bij de rekeneisen van 2022 en de belevingswereld van MBO-studenten. Om deze uitdaging aan te gaan en een innovatieve lesmethode te creëren, benaderde Kurve WisMon als onderwijspartner. 

Onze opdracht: het herzien van de MBO-rekenmethode  

Kurve constateerde dat de bestaande MBO-rekenmethode niet voldeed aan de rekeneisen van 2022 en niet aansloot bij de belevingswereld van de studenten. Om deze redenen besloot Kurve, in samenwerking met WisMon, om de MBO-rekenmethode te herzien en te vernieuwen. Het doel was om een niveau te creëren dat passend en uitdagend was, zodat studenten gemotiveerd zouden worden om te leren en hun rekenvaardigheden verder te ontwikkelen. 

Focus op de belevingswereld en ondersteuning

De voornaamste focus lag op het creëren van een lesmethode die perfect aansluit bij de belevingswereld van de studenten. We hebben een uitgebreid voorstel opgesteld voor het herzien van de online MBO-rekenmethode. Er is actief gezocht naar manieren om de lesstof op een boeiende en begrijpelijke manier over te brengen. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het ondersteunen van docenten, zodat zij over de juiste tools beschikken om hoogwaardige lessen te geven. 

Het resultaat: verbinding tussen de lesstof en de belevingswereld 

Het eindproduct bestaat uit een pilot met drie componenten: een online leeromgeving, een werkboek (folio) en een digitale omgeving voor docenten binnen Leapo. De online leeromgeving is ontworpen om de lesstof te oefenen en zal verder geoptimaliseerd worden.  
 
In het werkboek hebben we de nadruk gelegd op het verbinden van rekenvaardigheden met de leefwereld van de studenten. We hebben gekozen voor opdrachten die specifiek gerelateerd zijn aan sectoren, waardoor het rekenen nog beter aansluit bij de belevingswereld van de studenten. Ook hebben we het werkboek aangepast aan het niveau van de studenten. 
 
In de digitale omgeving (Leapo) voor docenten hebben we lessen voorbereid die aansluiten bij de hoofdstukken in het boek. Deze lessen bestaan uit een PowerPoint-presentatie en een docentenhandleiding. Ze bevatten leuke werkvormen en praktische opdrachten die de verbinding tussen de lesstof en de belevingswereld van de studenten versterken en hun motivatie vergroten. 

Gerelateerde projecten

Stadsschouwburg Utrecht

Een interactieve workshop, waarmee leerlingen in aanraking komen met de wereld van theatertechniek.

ToetsMij

Meer dan 150 toegankelijke oefentoetsen met gedetailleerde uitwerkingen.

PLASTEAM

Inspirerend lesprogramma om bewustwording te creëren rondom plastic.

De laatste updates