Onderwijsontwikkeling

Stadsschouwburg Utrecht

Een interactieve workshop, waarmee leerlingen in aanraking komen met de wereld van theatertechniek.

ToetsMij

Meer dan 150 toegankelijke oefentoetsen met gedetailleerde uitwerkingen.

PLASTEAM

Inspirerend lesprogramma om bewustwording te creëren rondom plastic.

StudyGo

Lesmateriaal dat perfect aansluit op de bekende wiskundemethodes.

Junior Wereld Campus

Een wereldoriëntatie methode waarin Onderzoekend en Ontwerpend Leren volledig is geïntegreerd.

Learn to Quest

Een educatieve tool die leerlingen begeleidt bij het maken van hun profielwerkstukken en andere onderzoeksprojecten.

NEMO SALL

Interactief en uitdagend lesmateriaal voor de School as Living Labs methode van NEMO.